Odprašovanie navažovne pre farmaceutický priemysel, Slovensko

Klient

Náš klient vlastní globálnu zdravotnícku spoločnosť. Hlavnou náplňou jeho práce je výskum, vývoj a výroba inovatívnych liekov, vakcín a voľnopredajných produktov zdravotnej starostlivosti. Výrobný závod klienta sa nachádza aj na Slovensku.

Služba

Klient sa na nás obrátil s požiadavkou návrhu riešenia odsávania prachu z laboratórneho pracovného stola pri navažovaní problematických prídavných chemických látok do produktu. Súbežne požadoval zabezpečenie laminárneho prúdenia vzduchu, pričom odsávaný prach je vo vysokej koncentrácii nebezpečnou látkou. Pri riešení sme použili technológie Camfil Zephyr III a CamSafe, vykonali sme návrh technológie s predfiltráciou, odsávaním a s filtráciou prostredníctvom CamSafe boxov.

Zachytenú problematickú látku separujeme niekoľko stupňovou filtráciou pomocou viacerých technológií: odlučovača vysokotlakovou metódou a bezpečnostnými filtračnými boxmi v kategórii tesnosti triedy 3 podľa ISO 10648-2, pri -6000 Pa a s finálnou účinnosťou filtrácie 99,995 %. 

Technológia je vybavená bezpečným BIBO systémom na bezkontaktnú, hermeticky uzavretú manipuláciu s použitými filtrami. Bezpečný filtrovaný vzduch sa vracia do výrobného priestoru a zabezpečuje fyzikálnu stabilitu a energetickú nenáročnosť prostredia výroby. Hoci spomenuté riešenia nespadajú aktuálne pod oblasť nášho záujmu, naša práca dokazuje, že sa snažíme vyriešiť všetky náročné a individuálne požiadavky našich klientov. Individuálne riešenie sme pri spomenutom klientovi realizovali aj v prípade čističiek vzduchu a programe eliminovania šírenia Covidu-19 na pracoviskách.

Všetky naše služby si pozrite aj v sekcii: Spoločnosť

Zdieľať

Care of air

Potrebujete podobnú službu aj vy?