Kontakty na spoločnosť

Informácie, cenové ponuky, plánovanie termínov, spojenie s technickým oddelením

Máte otázky?
Neváhajte nás kontaktovať


Vybrané kontakty, Slovensko

CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
Office manažér, linka prvého kontaktu

Mgr. Kristína Lišková

Office manažérka Kristína Lišková riadi všetky telefóny a e-maily stálych, aj nových klientov. Vypracuje vám cenovú ponuku, naplánuje termín validácie. Môžete sa na ňu obrátiť so servisnými otázkami, zabezpečí pre vás výjazd technika, skontaktuje vás s technickým alebo s validačným oddelením. Prvý kontakt s našou spoločnosťou môžete nadviazať práve prostredníctvom Kristíny Liškovej.

Martin Petríček, spoločnosť CARE OF AIR - odborníci na čisté priestory a filtráciu
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov

Konateľ a zakladateľ spoločnosti CARE OF AIR

RNDr. Martin Petríček

Martin Petríček sa stretáva so zákazníkmi, analyzuje ich problémy a  hľadá efektívne riešenia. Je to odborník na oblasť čistých priestorov, validácií, filter manažmentu a vzduchotechniky. Na základe bohatých skúseností vám nastaví individuálny program starostlivosti o vaše priestory. Má na starosti slovenských, českých, aj zahraničných klientov a partnerov spoločnosti CARE OF AIR.

Monika Petríčková, spoločnosť CARE OF AIR - odborníci na čisté priestory a filtráciu
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
Personálny a finančný riaditeľ spoločnosti

Ing. Monika Petríčková

Monika Petríčková má na starosti systém manažérstva kvality. Rieši ekonomické záležitosti spoločnosti, ku ktorým patrí aktívna komunikácia s dodávateľmi a s klientmi CARE OF AIR. Jej ďalšou náplňou práce je starostlivosť o interných zamestnancov, organizácia ich školení. Ak potrebujete riešiť fakturačné náležitosti alebo zmluvy, prípadne máte záujem pracovať v CARE OF AIR, obráťte sa na Moniku Petríčkovú.

Martin Dolník, spoločnosť CARE OF AIR - odborníci na čisté priestory a filtráciu
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov

Manažér pre validácie,
validačné oddelenie spoločnosti CARE OF AIR

Mgr. Martin Dolník

Manažér nášho validačného oddelenia, Martin Dolník, má bohaté skúsenosti s validačnou činnosťou a vysoký odborný kredit. Zabezpečí a zorganizuje kompletný proces validácie a monitoringu vašich čistých priestorov. Navrhne prípadné nápravné opatrenia, zabezpečí validačnú správu. Počas celého procesu validácie ochotne zodpovie vaše otázky, vysvetlí prípadné nejasnosti.
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov

spoločnosť CARE OF AIR

Technické oddelenie

Pracovníci nášho technického oddelenia majú vysoké odborné zázemie, sú pravidelne školení v rámci metrológie, validačných procesov a servisných postupov. Zabezpečia vám kvalifikovanú výmenu filtrov, odborný servis na vzduchotechnických jednotkách alebo laboratórnych prístrojoch, reguláciu tlakových kaskád, 3D dezinfekciu priestorov. Vypracujú kompletnú technickú správu a poskytujú odpovede na všetky technologické otázky klientov.