Kontakty na spoločnosť

Informácie, cenové ponuky, plánovanie termínov, spojenie s technickým oddelením

Máte otázky?
Neváhajte nás kontaktovať


Vybrané kontakty

CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
Office manažér, linka prvého kontaktu

Mgr. Kristína Lišková

Office manažérka Kristína Lišková riadi všetky telefóny a e-maily stálych, aj nových klientov. Vypracuje vám cenovú ponuku, naplánuje termín validácie. Môžete sa na ňu obrátiť so servisnými otázkami, zabezpečí pre vás výjazd technika, skontaktuje vás s technickým alebo s validačným oddelením. Prvý kontakt s našou spoločnosťou môžete nadviazať práve prostredníctvom Kristíny Liškovej.

Martin Petríček, spoločnosť CARE OF AIR - odborníci na čisté priestory a filtráciu
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov

Konateľ a zakladateľ spoločnosti CARE OF AIR

RNDr. Martin Petríček

Martin Petríček sa stretáva so zákazníkmi, analyzuje ich problémy a  hľadá efektívne riešenia. Je to odborník na oblasť čistých priestorov, validácií, filter manažmentu a vzduchotechniky. Na základe bohatých skúseností vám nastaví individuálny program starostlivosti o vaše priestory. Má na starosti slovenských, českých, aj zahraničných klientov a partnerov spoločnosti CARE OF AIR.

Monika Petríčková, spoločnosť CARE OF AIR - odborníci na čisté priestory a filtráciu
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov

riaditeľ spoločnosti

Ing. Monika Petríčková

Monika Petríčková má na starosti kompletný chod spoločnosti. Rieši ekonomiku a systém manažérstva kvality. Jej ďalšou náplňou práce je budovanie firemnej identity a personalistika. Ak potrebujete riešiť fakturačné náležitosti alebo zmluvy, prípadne máte záujem pracovať v CARE OF AIR, obráťte sa na Moniku Petríčkovú.

CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov

spoločnosť CARE OF AIR

Technické oddelenie

Pracovníci nášho technického oddelenia majú vysoké odborné zázemie, sú pravidelne školení v rámci metrológie, validačných procesov a servisných postupov. Zabezpečia vám kvalifikovanú výmenu filtrov, odborný servis na vzduchotechnických jednotkách alebo laboratórnych prístrojoch, reguláciu tlakových kaskád, 3D dezinfekciu priestorov. Vypracujú kompletnú technickú správu a poskytujú odpovede na všetky technologické otázky klientov.