Pomôžeme vám udržať kvalitu vašej výroby a produktov

Care of air

Sme odborníci na čisté priestory a filtráciu

Prispôsobujeme sa vašim individuálnym požiadavkám na proces validácie či stavby čistého priestoru. Máme vysoké odborné zázemie, zmysel pre precíznu prácu. Budeme vaším spoľahlivým partnerom pri validačných službách, interpretujeme výsledky meraní a taktiež výsledky ostatných validačných činností. Na každý problém vám ponúkneme riešenia, ktoré vieme následne zrealizovať a overiť si ich pozitívny efekt. Ponúkame komplexné služby, ktoré na seba nadväzujú, sú vykonávané zodpovedne a v našej réžii. Pokryjeme teda všetky vaše potreby a to s garanciou dodržania stanovených termínov.

Care of air

Zabezpečíme pre vás

Projekcia a výstavba čistých priestorov na kľúč

Navrhneme vám inteligentný čistý priestor s nadčasovou víziou a s konfigurovateľnými komponentmi. Zabezpečíme celý proces; štúdiu, projekciu, výstavbu, dodanie celkov a technológie, spustenie do prevádzky. Samozrejmosťou sú súvisiace validačné a servisné činnosti.

Kvalifikácia a validácia
čistých priestorov

Spolupracujeme s farmaceutickým priemyslom, s nemocnicami, s laboratóriami, s elektrotechnickým priemyslom. Namerané výsledky vám jasne zinterpretujeme a navrhneme riešenia v prípade, že nebudú priaznivé. Garantujeme dohodnuté termíny validačných procesov.

Monitoring
čistých priestorov

Technický stav vašich čistých priestorov budeme spravovať na diaľku. Predídeme prípadnému zlyhaniu či nesprávnemu fungovaniu technológie, alebo vzduchotechniky. Zariadime rýchlu nápravu, výmenu dielov, filtrov, zabezpečíme odborný záručný aj pozáručný servis.

Kvalifikácia a validácia laboratórnej techniky

Disponujeme profesionálne vybaveným servisným a validačným strediskom, pravidelne školeným personálom. Zabezpečíme validáciu laboratórnej techniky, pripomenieme vám exspiračné termíny. Samozrejmosťou je špičková meracia technológia a neustála inovácia prístrojov.

Komplexný filter
manažment pre firmy

Zabezpečíme komplexnú starostlivosť o vaše čisté priestory, výrobné priestory, administratívne budovy.
Navrhneme a zrealizujeme funkčné riešenia, kvalifikovane vymeníme a správne osadíme nové filtre. Vytvoríme pre vás individuálny program filtrácie vzduchu.

Care of air

Pridáte sa k našim
spokojným klientom?

CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na kvalifikáciu a validáciu laboratórnej techniky
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na kvalifikáciu a validáciu laboratórnej techniky
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na kvalifikáciu a validáciu laboratórnej techniky
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na kvalifikáciu a validáciu laboratórnej techniky
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na kvalifikáciu a validáciu laboratórnej techniky