Monitoring a správa čistých priestorov

Q

S nami vaše starosti môžete označiť za efektívne vyriešené.

Care of air

Monitoring technologických celkov

Správa
na diaľku

Technologické celky spravujeme na diaľku, systémovými notifikáciami predchádzame problémom.

Korektné
informovanie

O stave vašich celkov máte vždy a včas presné informácie. Prípadné problémy riešime po konzultácii.

Efektívne
riešenia

Na problém neupozorníme bez toho, aby sme naň neponúkli efektívne, realizovateľné riešenie.

Care of air

Ktorú situáciu práve riešite?

 • Správou technologických celkov a čistých priestorov vám pomôžeme udržať si kvalitu prostredia a triedu čistoty, ktorú normy, ale tiež povaha vašej práce vyžadujú.
 • Monitoring v našej réžii vám zabezpečí neustále sledovanie kritických parametrov na diaľku. Notifikácie, ktoré informujú o zmene či o prípadnom probléme, zasielame aj vám.
 • Počas monitoringu vás na problém upozorníme, vysvetlíme možný dôvod jeho vzniku a navrhneme efektívne riešenia. Všetky riešenia vieme následne aplikovať v praxi.
 • Pravidelným monitoringom včas odhalíme servisné poruchy kľúčovej technológie vo vašich čistých priestoroch. Navrhneme nový filter, zabezpečíme jeho dodanie, profesionálnu výmenu a osadenie.
 • Nehľadáme len spôsob, ako problémy odstrániť. Hľadáme riešenia, ktoré eliminujú vznik podobných problémov v budúcnosti.

  Mám záujem

 • Pravidelným servisom vzduchotechniky predídeme nežiaducim a neočakávaným výpadkom, ktoré ovplyvňujú výkonnosť vášho pracoviska.
 • V CARE OF AIR je súčasťou každého merania aj interpretácia výsledkov a návrh nového nastavenia systému, či jeho regulácia.
 • Počas správy rešpektujeme vaše individuálne požiadavky, normy, naprojektované parametre a kritériá výroby.
 • Všetky navrhované riešenia a úpravy v regulácii vzduchotechniky s vami včas a korektne odkomunikujeme. Spolupráca je aktívna, cieľom sú len 100 % výsledky.

  Mám záujem

Care of air

Rozsah našich činností pri správe a monitoringu

 • Kompletné odborné servisné prehliadky a opravy vzduchotechnických systémov prevažne v oblasti čistých priestorov.
 • Meranie vibrácií ložísk a výmena ložísk.
 • Výmena remeňových prevodov, nastavenie napnutia pomocou frekvenčného merania.
 • Opravy chladiacich a vykurovacích častí vzduchotechnických systémov.
 • Opravy chladiacich agregátov vzduchotechnických systémov.
 • Revízie vzduchotechnických systémov.
 • Servis a opravy riadiacich systémov vzduchotechniky.
 • Regulácia vzduchových výkonov.
 • Kompletný filter manažment.
 • Návrh riešení, nových nastavení a regulácie výkonov a systémov.

Care of air

Pozrite si našu galériu

Care of air

Kontaktujte nás

Vráťte sa späť na Služby