Kto je CARE OF AIR?

Q

Cestu k čistému a kvalitnému prostrediu meriame vždy spolu s vami.

Care of air

Postavíme nadčasové čisté priestory

Prostredníctvom validácie čistých priestorov sme sa dostali k myšlienke výstavby čistých priestorov vo vlastnej réžii. Rozumieme súvislostiam, ktoré by správne nakonfigurovaný priestor mal mať. Myslíme za vás aj na využiteľnosť priestoru v budúcnosti. Naším cieľom je postaviť moderné čisté priestory s víziou nadčasovosti. Službu ponúkame ako službu na kľúč, zabezpečíme všetky procesy a to už od počiatočnej štúdie realizovateľných možností. Celý proces ukončíme úspešnou validáciou.

Kvalifikácie a validácie čistých priestorov, akreditované merania, profesionálny prístup a úspešne dokončené validácie
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na validácie a kvalifikácie čistých priestorov, akreditované merania a projekcie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov

Care of air

Každú validáciu
úspešne dokončíme

V CARE OF AIR spolupracujeme s klientmi, ktorých požiadavky sú špecifické, vyžadujú individuálny prístup, korektné konanie a iba 100 % výsledky. Kvalita ich práce, výroby alebo výrobkov závisia totiž od kvality čistého priestoru, ktorý vyžaduje pravidelné validácie a údržbu. V CARE OF AIR dostávate záruku komplexného validačného servisu, ktorý akceptuje všetky vaše osobité požiadavky a interné normy. Zárukou je tiež úspešné dokončenie validačného procesu či ďalších doplnkových služieb, ktoré na validáciu nadväzujú.

Care of air

Pomenujeme problém,
vyriešime ho

Počas výkonu všetkých našich služieb s vami aktívne komunikujeme, informujeme vás o každom kroku. Validačný proces starostlivo vopred naplánujeme. Po meraní zinterpretujeme výsledky, pomenujeme prípadný problém, nájdeme efektívne riešenie, ktoré preveríme v praxi. Základ našej práce tvoria odborné vedomosti, bohaté skúsenosti a školenia od výrobcov filtrov a vzduchotechniky. Pri finalizovaní služieb vynakladáme maximálne úsilie, aby sme projekt dokončili plne k vašej spokojnosti.

Kvalifikácie a validácie laboratórnej techniky a technológie
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov

Care of air

Zabezpečíme filtre a komponenty prémiovej kvality

Nie sme len predajcami filtrov a filtračných komponentov. Vyznáme sa v tom, ako filtre fungujú a kedy fungujú najlepšie. Zamerali sme sa na prémiové značky filtrov Camfil a AAF. Máme za sebou odborné školenia priamo od výrobcov, preto vám garantujeme predpísanú manipuláciu s filtrom, správne osadenie i utesnenie. Vďaka dlhoročným vynikajúcim vzťahom s dodávateľmi zaručíme rýchle dodanie produktov, prípadne konfiguráciu objednávky na rok vopred. Rovnaký prístup ponúkame pri dodávaní a inštalácii komponentov a zariadení pre vzduchotechniku či dezinfekciu.

Care of air

Vzdelávame sa, naším
cieľom je napredovanie

Vysoké odborné zázemie je súčasťou každej našej služby. Vyžaduje si neustále vzdelávanie sa v oblasti čistých priestorov a ich technológií, medzinárodných noriem a ďalších odborných činností. Tím CARE OF AIR sa pravidelne zúčastňuje školení. Za cieľ sme si dali napredovať – pracujeme len so špičkovými prístrojmi, inovujeme vlastné technologické postupy a metódy, elektronizujeme a automatizujeme validačné procesy. Ponúkame komplexné služby, vďaka ktorým sme vám oporou ako pri výstavbe cleanrooms, tak pri ich údržbe, prestavbe či validácii.

CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na filter manažment pre čisté priestory, výrobné a administratívne priestory
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov

Care of air

Prehľad školení a certifikátov

STN EN ISO 9001:2016
Vystavené certifikačným orgánom TUV SUD

Kvalitu služieb manažujeme podľa normy ISO 9001:2016. Máme interného audítora, aj manažéra kvality.

Slovenský metrologický ústav

Metrológia a kalibrácia meracích zariadení, audítorská činnosť v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách

Systémy jakosti s.r.o.

Čisté priestory, kvalita čistých priestorov a kritériá výstavby čistých priestorov

Q-System s.r.o.

Metrológia

Certifikácia Manažérskych Systémov

Manažérstvo kvality

V.A.J.A.K., s.r.o.

Dezinfekcia a deratizácia, používanie dezinfekcie a zaobchádzanie s prípravkami

PCT Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Práca s validačnými prístrojmi

DOMEL, d.o.o.; TRANSMED Medizintechnik GmbH & Co. KG; Desaga GmbH; Sigma Laborzentrifugen GmbH

Servis a validácia laboratórnych priestorov a prístrojov

Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.

Servis hematologických analyzátorov

Ortho Clinical Diagnostics a Johnson & Johnson company

Servis laboratórnej techniky a aplikačný špecialista na imunohematológiu

Camfil, s.r.o.; AAF International, s.r.o.

Kvalifikovaná výmena filtrov, manipulácia s filtrami, manipulácia s čistými nástavcami a filter manažment

Care of air

Môžete sa na nás
kedykoľvek spoľahnúť

Záleží nám na progresivite. Pozeráme sa dopredu, uvažujeme nad tým, čo všetko budete pri svojom raste a podnikaní potrebovať. Dôvod je prostý; keď pocítite potrebu novej, špecifickej služby alebo požiadavky, my v CARE OF AIR budeme na túto službu či požiadavku už pripravení. Ponúkneme vám ju, garantujeme jej kvalitné prevedenie a ochotne vyriešime problém, s ktorým sa na nás obrátite.