Výstavba čistých priestorov ISO 7 pre dodávateľa elektrotechnických služieb, Slovensko

Klient

Náš klient je dôležitým exportérom v oblasti elektrotechnických služieb a to nielen na slovenskom, ale aj na medzinárodnom trhu. Výrobné priestory má zamerané na osádzanie dosiek plošných spojov, montáž káblov a high-tech káblových zväzkov.

Služba

Pre kritickú prácu s citlivými elektronickými komponentmi potreboval klient vytvoriť technologické priestory v triede čistoty ISO 7. Cleanroom, ktorého projekciu i výrobu sme zastrešili, dokáže pružne reagovať na prípadné zmeny vo výrobnom systéme. Jeho obvodové steny je možné v budúcnosti rozšíriť, alebo upraviť podľa požiadaviek klienta.

Čisté priestory tvorí oceľová konštrukcia, požadovanú triedu čistoty zabezpečujú FFU jednotky s kvalitnými HEPA filtrami. Súčasťou našej dodávky bolo riadenie všetkých profesií, ktoré boli pri výstavbe čistých priestorov potrebné. Zabezpečili sme elektrikárske a revízne práce, inštaláciu klimatizácie, osadenie FFU jednotiek, HEPA filtrov, predfiltrov. Technické parametre priestorov potvrdila validácia vykonaná našim validačným oddelením.

Celý proces prípravy a výstavby si vyžadoval podrobné plánovanie činností a aktívnu komunikáciu so zadávateľom projektu. Všetky inštalačné práce boli realizované počas dennej pracovnej doby klienta, bez dopadu na kvalitu vykonávanej práce jeho zamestnancov či znižovania komfortu ich pracovného prostredia.

Súčasťou našich služieb je tiež starostlivosť o čisté priestory, ktorá zahŕňa pravidelný filter manažment , validáciu v ročných intervaloch, periodické kontroly a servisné zásahy pre inštalované zariadenia.

Na žiadosť klienta boli v cleanroome inštalované rozvody stlačeného vzduchu, ionizačné tyče a UV lampy s koľajnicami, ktoré zabezpečujú ich efektívnejšie presúvanie v rámci čistého priestoru.


Viac o službe: Výstavba čistých priestorov

Zdieľať

Care of air

Potrebujete podobnú službu aj vy?