Naše služby

Q

Individuálny prístup, aktívna komunikácia, vysoké odborné zázemie. Tri piliere každej našej služby už poznáte.

CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov

Care of air

Štúdie, projekcia a výstavba
čistých priestorov na kľúč

Pri projektovaní a výstavbe čistého priestoru rešpektujeme vaše požiadavky a potreby, no pracujeme aj s víziou využiteľnosti čistého priestoru v budúcnosti. Navrhneme inteligentný, nadčasový čistý priestor, s konfigurovateľnými komponentmi vo vysokej kvalite. Zabezpečíme celý proces od štúdie až po uvedenie do prevádzky.

Care of air

Kvalifikácie a validácie
čistých priestorov

Meraním preveríme, či váš čistý priestor spĺňa predpísané normy a parametre. Namerané hodnoty vám interpretujeme a prediskutujeme ich, vystavíme validačnú správu. V prípade nepriaznivých výsledkov nájdeme efektívne riešenie vášho problému. Garantujeme vysokú odbornosť všetkých meraní a špičkovú validačnú technológiu.
Kvalifikácie a validácie čistých priestorov, akreditované merania, profesionálny prístup a úspešne dokončené validácie
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na filter manažment pre čisté priestory, výrobné a administratívne priestory
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov

Care of air

Monitoring a správa
čistých priestorov

Vaše technologické celky môžeme spravovať aj na diaľku. Pomôžeme vám v nich udržať predpísané hodnoty tepla či vzduchu. Vďaka neustálemu monitoringu a notifikáciám vás včas upozorníme na neželané situácie či prípadné poruchy technológie, ktorým vieme predísť. Zabezpečíme záručný alebo pozáručný servis technologických komponentov a systémov.

Care of air

Kvalifikácie a validácie
laboratórnej techniky

Zabezpečíme periodické prehliadky a validácie laboratórnej techniky, ktorú používate. Nemusíte myslieť na termíny, pamätáme si ich za vás. Exspirácie validačných protokolov stráži náš systém, prostredníctvom ktorého vám ich včas pripomenieme. Následne nájdeme termín validácie, ktorý vám bude vyhovovať a pri ktorom rešpektujeme všetky aspekty vašej činnosti či výrobných procesov.
Kvalifikácie a validácie laboratórnej techniky a technológie
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov

Care of air

Komplexný filter
manažment pre firmy

Vieme, že vám na kvalitnom a čistom prostredí vašich zamestnancov záleží. Pomôžeme vám tento cieľ dosiahnuť. Navrhneme riešenie filtrácie vzduchu vo vašich výrobných alebo administratívnych priestoroch, postaráme sa o jeho realizáciu, zabezpečíme dodanie technologických celkov a ich spustenie. Po spustení systém pravidelne monitorujeme a zariadime servisné úkony, nákup aj výmenu filtrov.

COVID služby a produkty

Aj v náročnom období, ktoré priniesol vírus SARS-CoV-2, vám pomôžeme udržať čisté a bezpečné prostredie vo vašej prevádzke. Dezinfikujeme akékoľvek výrobné priestory, zdravotnícke zariadenia, školy, škôlky, úrady, administratívne budovy a miesta s potvrdeným výskytom SARS-CoV-2. Zabezpečíme vám dezinfekčné prípravky a technológiu, ktorú po zaškolení môžete používať aj bez našej obsluhy.
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov

Care of air

Kontaktujte nás