Validácia sterilizačného tunela pre farmaceutickú spoločnosť, Slovensko

Klient

Náš klient pôsobí v oblasti farmaceutickej výroby humánnych a veterinárnych prípravkov, prevažne v injekčnej forme. Okrem výroby sa podieľa na vývoji farmaceutických produktov, ktoré uvádza na slovenský, aj zahraničný trh.

Služba

V rámci periodických validácií laboratórnej a výrobnej techniky validujeme našim klientom sterilizačné zariadenia. Validujeme horúcovzdušné sterilizátory, sterilizačné tunely vrátane umývačiek sterilizovaného skla a tiež autoklávy/parné sterilizátory. Interval validácie vykonávame na základe požiadavky klienta a platných noriem daného segmentu výroby.

Viac o službe: Validácia laboratórnej techniky

Zdieľať

Care of air

Potrebujete podobnú službu aj vy?