Štúdie, projekcia a výstavba
čistých priestorov na kľúč

Q

Naprojektujeme a vytvoríme nadčasový čistý priestor. Konfigurovateľný, moderný, inteligentný.

Care of air

Čisté priestory na kľúč

S víziou
budúcnosti

Pri štúdii a projekcii vašej novej čistej miestnosti pracujeme s víziou využiteľnosti tohto priestoru v budúcnosti.

Odborné
zázemie

Bohaté skúsenosti z praxe
a vysoké odborné zázemie
sú u nás zárukou správneho naprojektovania.

Komplexne,
na kľúč

Komplexne zastrešíme celý proces. Štúdiu, dodanie technológie, výstavbu, aj uvedenie
do prevádzky.

Výstavby,
aj prestavby

Zabezpečíme nielen výstavbu nového, ale aj prestavbu
či úpravu už existujúceho
čistého priestoru.

Úspešné
zvalidovanie

Nami vystavané čisté priestory sú po sfinalizovaní pripravené úspešne zvládnuť validačné a kvalifikačné merania.

Monitoring, filter
manažment

Vaše nové či upravené technologické celky môžeme monitorovať na diaľku a udržiavať ich.

Care of air

Ktorú situáciu práve riešite?

 • Ak potrebujete uviesť do prevádzky prvotriedne vybudovaný čistý priestor, je dôležité, aby už pri štúdii realizovateľných možností stáli pri vás odborníci s bohatými skúsenosťami.
 • V CARE OF AIR začíname prácu na projekcii osobným stretnutím a obhliadkou daného priestoru. Pricestujeme za vami, zúčastníme sa stretnutí s investormi, s projektantmi, s realizačným tímom.
 • Pri projektovaní akceptujeme všetky vaše realizačné požiadavky a zároveň pracujeme s víziou využiteľnosti vášho priestoru v budúcnosti. Samozrejmosťou je súlad s najprísnejšími energetickými normami a s vysokou úsporou energie.
 • Staviame priestory, ktoré sú moderné, inteligentné, konfigurovateľné. Na zmeny vášho podnikania či triedy čistoty dokážu nami vystavené priestory reagovať pružne. Celý systém využíva spoľahlivé a na údržbu nenáročné technologické a vzduchotechnické prvky.
 • Zabezpečíme pre vás všetky realizačné fázy – štúdiu priestoru, návrh technologických celkov, stavebné povolenie, realizáciu stavby a dodanie technologických celkov, uvedenie do prevádzky.
 • Počas celého procesu s vami korektne a aktívne komunikujeme.
 • Vaše nové technologické celky môžeme monitorovať na diaľku, prípadne vám vytvoríme individuálny program zameraný na filter manažment čistého priestoru. Priestory môžeme pravidelne validovať a dezinfikovať suchou hmlou, ktorá efektívne dezinfikuje aj ťažko dostupné miesta a vzduchotechniku.
 • V prípade, že budete inovovať alebo meniť vaše výrobné procesy, obráťte sa na nás. Zabezpečíme prestavbu čistého priestoru tak, aby spĺňal všetky vaše nové požiadavky.

  Mám záujem

 • Pri výstavbe, ale aj pri úpravách čistých priestorov sa spoliehame na prvotriedne materiály a komponenty. Naším cieľom je vytvoriť priestor vysokej kvality, ktorý bude akceptovať všetky vaše požiadavky na funkčnosť.
 • V CARE OF AIR začíname prácu na projekcii osobným stretnutím a obhliadkou daného priestoru. Pricestujeme za vami, zúčastníme sa stretnutí s investormi, s projektantmi, s realizačným tímom.
 • Pri projektovaní úprav pracujeme s víziou využiteľnosti vášho priestoru v budúcnosti. Našou snahou je šetriť váš čas a financie, premyslieť každý krok tak, aby ste boli schopní pružne reagovať na zmeny výrobných procesov či triedy čistoty.
 • Celý systém využíva spoľahlivé a na údržbu nenáročné technologické a vzduchotechnické prvky. Samozrejmosťou je tiež súlad s najprísnejšími energetickými normami a s vysokou úsporou energie.
 • Zabezpečíme pre vás všetky realizačné fázy – štúdiu priestoru, návrh nových technologických celkov, stavebné povolenie, realizáciu stavby a dodanie technologických celkov, uvedenie do prevádzky.
 • Počas celého procesu s vami korektne a aktívne komunikujeme.
 • Vaše upravené technologické celky môžeme monitorovať na diaľku, prípadne vám vytvoríme individuálny program zameraný na filter manažment čistého priestoru. Priestory môžeme pravidelne validovať a dezinfikovať suchou hmlou, ktorá efektívne dezinfikuje aj ťažko dostupné miesta a vzduchotechniku.

  Mám záujem

Care of air

Rozsah našich činností
pri stavbe čistých miestností

 • Štúdie realizovateľnosti stavby (úpravy) čistých miestností a návrhy funkčných riešení.
 • Projekcia všetkých profesií, 3D modelovanie priestorov.
 • Výber a implementácia technologických celkov.
 • Výstavba a realizácia čistých miestností.
 • Uvedenie do prevádzky, kvalifikácia a validácia čistých priestorov.
 • Prípadný záručný a pozáručný servis.
 • Kompletná technická podpora počas projektu, aj po jeho finalizácii.
 • Doplnkové služby ako monitoring, filter manažment a dezinfekcia priestorov.

Care of air

Pozrite si našu galériu

Care of air

Kontaktujte nás

Vráťte sa späť na Služby