Komplexný filter manažment pre firmy

Q

Len čisté prostredie zabezpečí
požadované výsledky vašej práce.

Care of air

Komplexný filter manažment

Odborné
školenia

Sme odborne vyškolení, ovládame zásady správnej manipulácie, utesňovania a osádzania filtrov.

Rýchle dodanie
filtrov

Garantujeme vám rýchle dodanie vďaka možnosti konfigurovať objednávku filtrov na rok vopred.

Návrh,
aj realizácia

Navrhneme filtráciu, ktorú následne nainštalujeme. Meraním preveríme správnosť našich riešení.

Care of air

Ktorú situáciu práve riešite?

 • Na základe bohatých skúseností, odborných vedomostí a školení priamo od výrobcov filtrov a vzduchotechniky vieme, že čisté priestory vyžadujú prémiové značky filtrov. Tieto filtre vám dodáme, kvalifikovane osadíme a pravidelne budeme monitorovať ich stav.
 • Manažment filtrácie nastavíme na vaše individuálne požiadavky, podmienky a parametre. Výpočtovými softvérovými riešeniami vytvoríme model filtrácie, ktorý bude pre vás ekonomicky prijateľný a energeticky úsporný.
 • Samozrejmosťou je rešpektovanie noriem ako ISO 14001, STN EN 9001:2016, ISO 14644-3:2019, ISO EN 16890, EN 1822, EN 779 a ďalších.
 • Ponúkneme vám také riešenie, ktoré predĺži životnosť celého filtračného systému, zníži počet výmen filtrov a odľahčí vaše odpadové hospodárstvo.
 • Efektivitu navrhnutej filtrácie preveríme v praxi odbornými meraniami a skúškami. Výsledky vám jasne interpretujeme.
 • Pri optimalizovaní a analyzovaní možných riešení vieme posúdiť správnosť aktuálneho nadimenzovania vzduchotechniky, filtrácie a filtračnej technológie. Naše riešenia pracujú s hodnotami, ktoré nám poskytne analýza vášho súčasného stavu a obhliadka. Počas obhliadky skontrolujeme všetky jednotky vzduchotechniky, potrebné filtre, premeriame veľkosti, zistíme potrebné filtračné triedy.
 • V prípade, že vám výmena filtrov nepomôže docieliť súlad s triedou čistoty, ktorú potrebujete dosiahnuť, navrhneme, ktorú doplnkovú filtračnú technológiu je vhodné inštalovať a prečo.
 • Súčasťou filter manažmentu môže byť aj naša služba bezkontaktnej 3D dezinfekcie suchou hmlou.

  Mám záujem →

 • Na základe bohatých skúseností, odborných vedomostí a školení priamo od výrobcov filtrov a vzduchotechniky vieme, aké riešenie bude pre vaše administratívne alebo výrobné priestory najvhodnejšie.
 • Manažment filtrácie nastavíme tak, aby plnil vaše individuálne potreby na čistý vzduch a zdravé pracovné prostredie. Samozrejmosťou je rešpektovanie ekonomických kritérií a energetickej úspornosti.
 • Senzormi sledujeme stav osadených filtrov alebo zabudovaných filtračných jednotiek. Včas reagujeme na potrebu vymeniť filter.
 • Pravidelnými meraniami preverujeme, či zrealizované riešenie naozaj pokrýva vaše potreby. Výsledky vám korektne interpretujeme.
 • Súčasťou filter manažmentu môže byť aj naša služba bezkontaktnej 3D dezinfekcie suchou hmlou.

  Mám záujem →

 • Navrhneme vám vhodný typ filtrov, zariadime objednanie, dodanie, osadenie. Sme odborne školení priamo od samotných výrobcov a preto rešpektujeme všetky kritériá na manipuláciu a utesnenie filtrov.
 • Pracujeme len s prémiovými značkami Camfil a AAF. Obe značky ponúkajú filtračné riešenia pre rôzne typy priestorov, aj tried čistoty.
 • Pri optimalizovaní a analyzovaní možných riešení vieme posúdiť správnosť aktuálneho nadimenzovania vzduchotechniky, filtrácie a filtračnej technológie. Naše riešenia pracujú s hodnotami, ktoré nám poskytne analýza vášho súčasného stavu a obhliadka. Počas obhliadky skontrolujeme všetky jednotky vzduchotechniky, potrebné filtre, premeriame veľkosti, zistíme potrebné filtračné triedy.
 • Vďaka dlhoročným vynikajúcim vzťahom s dodávateľmi vám zaručíme rýchle dodanie produktov, možná je tiež konfigurácia objednávky na rok vopred.
 • Ponúkame komplexný filter manažment. Okrem dodania filtrov navrhneme optimálne riešenie filtrácie vašich priestorov, pravidelne monitorujeme hodnoty prostredia a expresne reagujeme na vykonanie potrebných úprav.

  Mám záujem →

Care of air

Rozsah našich činností pri filter manažmente

 • Kvalifikované výmeny absolútnych filtrov a predfiltrov na kľúč.
 • Výpočty energetickej záťaže a porovnania filtrácie pomocou softvéru.
 • Návrh a poradenstvo v oblasti filtrácie vzduchu vo vašich priestoroch.
 • Optimalizácia filtrácie, návrh zmien a realizácia zmien.
 • Merania účinnosti filtrácie kalibrovanými prístrojmi.
 • Diaľkový monitoring stavu filtrácie.
 • Spoľahlivé dodanie prémiových filtrov a filtračnej technológie.

Care of air

Pozrite si našu galériu

Care of air

Kontaktujte nás

Vráťte sa späť na Služby