Kvalifikácie a validácie
čistých priestorov

Q

Rozumieme hodnotám, ktoré nameriame.
Ak nevychádzajú správne, nájdeme príčinu
a odstránime ju.

Care of air

Validačný proces

Akreditované
merania

Rešpektujeme normy STN EN 17025, STN EN 14644 a ostatné relevantné štandardy, v ktorých sa pravidelne vzdelávame.

Individuálny
prístup

Termín validácie a validačný proces prispôsobujeme vašim prevádzkovým a výrobným procesom.

Aktívna
komunikácia

O všetkých našich krokoch
v rámci validačného procesu vás včas informujeme a vysvetlíme vám ich.

Úspešné
dokončenie

Ak nájdeme problém, aktívne ho riešime. Prácu ukončíme až vtedy, keď budú validačné čísla v norme.

Odborné
zázemie

Validační špecialisti sú zároveň skúsenými technikmi. Rozumejú filtračnej technológií a vzduchotechnike.

Komplexné
riešenia

Po validácii môžeme priestory dezinfikovať, monitorovať, pripomenúť vám blížiacu sa exspiráciu kvalifikácie.

Care of air

Ktorú situáciu práve riešite?

 • Validačný proces naplánujeme spoločne (kontakty). Pri plánovaní, ale aj pri samotnom meraní rešpektujeme vaše výrobné procesy a požiadavky. Validáciu môžeme vykonávať počas odstávky, víkendu, či sviatku.
 • Počas validácie vás informujeme o postupe merania, o každom našom kroku. V prípade, že niektoré hodnoty nebudú vychádzať správne, upozorníme vás na túto situáciu včas. Ak budete súhlasiť, začneme hľadať príčinu. Analyzujeme celý priestor, skontrolujeme nadimenzovanie vzduchotechniky, osadenie filtrov. Navrhneme riešenie situácie a spoločne ho odkonzultujeme.
 • Ako riešime validácie, ktoré zlyhali, sme podrobnejšie opísali tu.
 • Po skončení meraní vystavíme validačný protokol a technickú správu, v ktorých rešpektujeme vaše požiadavky na spracovanie výsledkov.
 • Budeme za vás sledovať exspiráciu validácie a upozorníme vás na to, kedy je potrebné validáciu čistého priestoru zopakovať.
 • V prípade záujmu vám zabezpečíme ďalšie služby, ktoré na validáciu nadväzujú: filter manažment, výstavbu a prestavbu čistých priestorov, technickú správu čistých priestorov, validáciu výrobnej a laboratórnej technikydezinfekciu.

  Mám záujem

 • Dôvodov, prečo validácia vášho priestoru zlyhala, môže byť viacero. Zameriame sa na to, či má váš cleanroom mikrobiologický, fyzikálny alebo konštrukčný problém. Pomôžeme vám tento problém odhaliť, aj odstrániť. Termín si vopred naplánujeme (kontakty).
 • Ak hodnoty mikrobiologickej skúšky nebudú v poriadku, zameriame sa na precíznu dezinfekciu priestorov. Dezinfikujeme aj ťažko dostupné miesta, vzduchotechniku a filtre. Meraním skontrolujeme účinnosť našich riešení.
 • Preveríme nadimenzovanie vzduchotechniky, kvalitu a osadenie filtrov, prívody vzduchu. Naši technici nemajú problém vykonávať „špinavú prácu“ akou je kontrola vzduchotechniky zvnútra, či prácu vo výškach.
 • Zistené nedostatky môžeme odstrániť doplnkovou filtračnou technológiou, alebo premysleným filter manažmentom. Nakonfigurujeme filtre, s ktorými dosiahnete požadované hodnoty. Filtre odborne osadíme.
 • Úpravy, s ktorými plánujeme docieliť zlepšenie nameraných výsledkov, s vami budeme neustále konzultovať. Berieme ohľad na váš rozpočet, ale tiež časový rámec. Garantujeme vám úspešné dokončenie validačného procesu. Nie je pre nás problém opakovane vycestovať kvôli kontrolným meraniam.
 • Po skončení validačného procesu vystavíme validačnú alebo technickú správu, v ktorých rešpektujeme vaše požiadavky na spracovanie výsledkov.
 • Budeme za vás sledovať exspiráciu validácie a upozorníme vás na to, kedy je potrebné validáciu čistého priestoru zopakovať.
 • V prípade záujmu vám zabezpečíme ďalšie služby, ktoré na validáciu nadväzujú: filter manažment, výstavbu a prestavbu čistých priestorov, technickú správu čistých priestorov, validáciu výrobnej a laboratórnej technikydezinfekciu.

  Mám záujem

Zabezpečíme pre vás celý proces, ktorý začína analýzou, štúdiou a navrhnutím projektu. Naši projektanti ovládajú problematiku čistých priestorov, vedia, ako správne tento priestor naprojektovať. Výstavbu čistých priestorov ponúkame ako službu na kľúč. Máte istotu, že priestor bude funkčný, konfigurovateľný, z prvotriednych materiálov a nebude mať problémy úspešne absolvovať validačný proces pred uvedením do prevádzky.

Viac o službe

Care of air

Mikrobiologické odbery vzoriek zo vzduchu

Zabezpečujeme odbery vzoriek zo vzduchu pomocou biological air samplers (aeroskopov) za účelom vyhodnotenia mikrobiológie vzduchu (air bioburden) na rôzne kultivačné médiá podľa požiadaviek klienta. Disponujeme aeroskopmi v prevedení podľa EU GMP, zariadeniami podľa GLP a podľa ostatných platných noriem. Vyhodnotenie vzoriek je vykonávané v akreditovanom laboratóriu pre hygienu prostredia.

Kvalifikácie a validácie čistých priestorov, akreditované merania, profesionálny prístup a úspešne dokončené validácie
CARE OF AIR – spoločnosť so zameraním na čisté priestory, filtráciu, vzduchotechniku a validácie čistých priestorov

Care of air

Rozsah validačných meraní

 • Mikrobiologické odbery vzoriek zo vzduchu pomocou biological air samplers (aeroskopov) za účelom vyhodnotenia mikrobiológie vzduchu (air bioburden).
 • DOP olejovo-fotometrické testy absolútnych filtrov a komponentov VZT podľa EN1822 a ISO 14644-3:2015, GMP a ostatných štandardov. Meranie účinnosti filtrácie aj na „build in“ zariadeniach a filtroch.
 • Test integrity absolútnej filtrácie s použitím izokinetických sond a particle counterov.
 • Meranie častíc laserovými particle countermi.
 • Merania rýchlosti prúdenia vzduchu: termoanemometrami, mikroanemometrami, vrtuľkovými anemometrami, pitotovými a tlakovými sondami.
 • Merania objemov distribuovaného a odvádzaného vzduchu a násobnosti výmeny vzduchu.
 • Merania absolútnych a diferenčných tlakov priestorov a zariadení.
 • Merania teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.
 • Recovery testy a odvodené testy návratnosti prostredia.
 • Vizualizácie prúdenia vzduchu.
 • Meranie častíc v stlačených plynoch.
 • Merania CO2 a iných plynov na požiadanie.
 • Merania otáčok optickými a mechanickými sondami.
 • Meranie teploty rôznych prostredí
  (inkubácia, sterilizácia, hĺbkové zmrazovanie, chladenie a ďalšie).
 • Validácia sterilizačných tunelov.
 • Validácia sterilizátorov a autoklávov.

Care of air

Pozrite si našu galériu

Care of air

Kontaktujte nás

Vráťte sa späť na Služby