Čističky vzduchu a program eliminácie šírenia Covid-19 pre farmaceutický priemysel, Slovensko

Klient

Náš klient vlastní globálnu zdravotnícku spoločnosť. Hlavnou náplňou jeho práce je výskum, vývoj a výroba inovatívnych liekov, vakcín a voľnopredajných produktov zdravotnej starostlivosti. Výrobný závod klienta sa nachádza aj na Slovensku.

Služba

Pre klienta sme vytvorili program, ktorého cieľom je eliminácia šírenia ochorenia Covid-19 vzdušnou cestou. Navrhli sme a inštalovali integrované čističky vzduchu a Air Image senzory. Jednotlivé opatrenia boli zamerané na ochranu otvorených pracovísk, tzv. open space offices. Ide o najrozšírenejšiu formu kancelárskych priestorov v stredných a vo väčších spoločnostiach. Spoločný priestor s množstvom personálu je náchylný na rýchle šírenie infekčných chorôb, na čo poukázala aj pandémia v súvislosti s ochorením Covid-19.

Viac o službe: Filter manažment pre spoločnosti

Zdieľať

Care of air

Potrebujete podobnú službu aj vy?