Kvalifikácie a validácie laboratórnej techniky

Q

Zabezpečíme presné merania,
precíznu prácu, dokonalé výsledky.

Care of air

Validácie výrobných
a laboratórnych technológií

Stráženie
termínov

Blížiace sa termíny exspirácie validačných protokolov strážime za vás. Pripomenieme vám ich včas.

Podľa
platných noriem

Validácie sú v súlade s platnými normami EU GLP, EU GMP, ISO EN 17025, ISO EN 15 189 a ďalšími normami.

Špičková
technológia

Pracujeme výhradne s prvotriednou technológiou a s náradím, ktoré pravidelne inovujeme.

Care of air

Rozsah našich meraní pri validácii laboratórnej techniky

 • Merania koncentrácie CO2 v inkubátoroch.
 • Meranie častíc v stlačených plynoch.
 • Merania otáčok optickými a mechanickými sondami a validácia centrifúg.
 • Meranie teploty rôznych prostredí (inkubácia, sterilizácia, hĺbkové zmrazovanie, chladenie a ďalšie).
 • Validácia sterilizačných tunelov.
 • Validácia sterilizátorov a autoklávov.
 • Validácia všetkých druhov laminárnych boxov.
 • DOP olejovo-fotometrické testy absolútnych filtrov v laminárnych boxoch podľa EN1822 a ISO 14644-3:2015, GMP a ostatných štandardov. Meranie účinnosti filtrácie aj na „build in“ zariadeniach a filtroch.
 • Test integrity absolútnej filtrácie s použitím izokinetických sond a particle counterov.
 • Meranie častíc laserovými particle countermi.
 • Merania rýchlosti prúdenia vzduchu: termoanemometrami, mikroanemometrami, vrtuľkovými anemometrami, pitotovými a tlakovými sondami.
 • Merania objemov distribuovaného a odvádzaného vzduchu a násobnosti výmeny vzduchu.
 • Merania absolútnych a diferenčných tlakov priestorov a zariadení.
 • Merania teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Care of air

Pozrite si našu galériu

Care of air

Dohodnite si s nami
termín validácie

Vráťte sa späť na Služby