Periodická validácia laboratórnej techniky pre diagnostické laboratórium, Slovensko

Klient

Náš klient prevádzkuje a poskytuje kvalitnú laboratórnu diagnostiku vo viacerých laboratóriách na Slovensku. Zameriava sa na humánnu a veterinárnu medicínu, ambulantné služby a konziliárne služby. Prevádzkuje tiež odberné miesta, na ktorých sa realizuje odber vzoriek v súvislosti s Covid-19.

Služba

Klientovi pravidelne zabezpečujeme validáciu/kvalifikáciu laboratórnej techniky. V rámci periodických validácií validujeme klientom predanalytickú laboratórnu techniku, výrobnú technológiu, skladovaciu technológiu, sterilizačnú technológiu (centrifúgy), inkubátory, výhrevné dosky, výhrevné mixéry, chladničky, mrazničky, šokové zmrazovače, klimatické komory, tromboagitátory, chladiace boxy a podobne. Na výkon validácie používame systémy prémiových meracích technológií, ktoré sú pravidelne kontrolované externými a internými kalibráciami a medzilaboratórnymi porovnávaniami podľa platných noriem.

Viac o službe: Validácia laboratórnej techniky

Zdieľať

Care of air

Potrebujete podobnú službu aj vy?