Projekcia čistých priestorov pre výrobcu zdravotníckych produktov a pomôcok, Slovensko

Klient

Náš klient je významným výrobcom zdravotníckych produktov využívaných pri intenzívnej starostlivosti o kritických pacientov, v chirurgii, v angiografii a v enterálnej výžive pacientov. Jeho spoločnosť má celosvetové pôsobenie, výrobné priestory sa nachádzajú aj na Slovensku.

Služba

Pri projekcii čistých priestorov pracujeme s víziou budúceho využitia týchto priestorov danou spoločnosťou. Rovnako tomu bolo aj počas projekcie čistých priestorov pre nášho klienta.

Projekcia začala prípravou štúdie. Tu bolo dôležité naštudovanie potrebných pracovných postupov, výrobných technológií, materiálového toku, systému práce a personálnych potrieb. Následne sme sa zamerali na prípravu podkladov pre projektantov, vytvorenie zodpovednej pracovnej skupiny, vytvorenie projekčného tímu a na riadenie procesu projekcie. Na projekciu nadväzovala kompletná inžinierska činnosť (vrátane EIA) pre získanie stavebného povolenia.

Proces prípravy projekcie a samotná projekcia čistého priestoru si vyžadujú odborné znalosti a precíznu prácu. Počas celého procesu sme boli s klientom v aktívnom kontakte, o všetkých krokoch našej činnosti vedel vždy včas. Pozrite si tiež výstavbu čistých priestorov, ktorú sme pre túto spoločnosť realizovali.

Viac o službe: Projekcia čistých priestorov

Zdieľať

Care of air

Potrebujete podobnú službu aj vy?