Validácia čistých priestorov pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, Česká republika

Klient

Klientova nemocnica disponuje 30 odbornými pracoviskami a 17 centrami vysoko špecializovanej starostlivosti. Nemocnica má štatút komplexného kardiovaskulárneho, cerebrovaskulárneho a onkologického centra. Vzdeláva taktiež študentov medicíny.

Služba

Pre klientovu nemocnicu sme zabezpečili službu validácie čistých priestorov, teda validáciu operačných sál, zdravotníckych a laboratórnych pracovísk. Validačný proces poukáže na prípadné nedostatky, ktoré je potrebné v priestoroch vyladiť, či premyslieť. Vďaka tomu je potom možné nájsť efektívne riešenia a doviesť validáciu do úspešného konca.

Viac o službe: Validácia čistých priestorov

Zdieľať

Care of air

Potrebujete podobnú službu aj vy?