Filter manažment pre výrobcu zdravotníckych pomôcok a hygienických výrobkov, Česká republika

Klient

Náš klient je významným a celosvetovo známym výrobcom zdravotníckych pomôcok a hygienických výrobkov. Jeho výrobky denne používajú nemocnice, ambulancie, domovy pre seniorov, poskytovatelia zdravotníckych a sociálnych služieb, a tiež bežní spotrebitelia.

Služba

Službou filter manažment zvyšujeme úroveň a kvalitu filtrácie vzduchu a zároveň znižujeme energetickú náročnosť a sekundárne náklady na filtráciu a servis. Komplexný filter manažment sme realizovali aj vo výrobných priestoroch spoločnosti nášho klienta. Služba zahŕňa návrh filtrov, dodanie filtrov, osadenie a skontrolovanie filtrov, a v prípade záujmu klienta tiež pravidelnú údržbu filtračného systému.

Viac o službe: Filter manažment

Zdieľať

Care of air

Potrebujete podobnú službu aj vy?