Modulárny mobilný čistý priestor

Klient

Potreba vyrábať alebo spracovávať svoje produkty v čistých priestoroch sa stáva nevyhnutým štandardom rôznych odvetví. Benefitom takejto výroby je dodržanie požadovanej kvality produktov a taktiež kontrola nad celým výrobným procesom.

Služba

Navrhli sme mobilný čistý priestor s vysokou mierou modulárnosti. Je aplikovateľný v rôznych podnikateľských sektoroch, ktoré potrebujú časť svojho výrobného procesu presunúť do kontrolovaného prostredia. Nosnú časť tvorí hliníková konštrukcia, na želanie klienta je možné vyrobiť konštrukciu oceľovú. V prípade, že je požiadavkou mobilita, investícia do finančne náročnejšieho materiálu (hliníka) je opodstatnená.

Steny mobilného čistého priestoru tvoria lamely. Umožňujú ľahký vstup či výstup personálu a materiálu. Výšku lamiel je možné prispôsobiť pracovnej linke, ktorej časť potrebuje byť krytá čistým priestorom. Pracovná linka môže byť aj v pohybe, správne zvolená výška lamiel neobmedzuje pohyb materiálu či pásu linky.

Filtračný systém poskladaný z FFU jednotiek je umiestnený na strope. Aj v tomto smere je možné priestor plne prispôsobiť požiadavkám výroby. Počet FFU jednotiek a ich nastavenie priamo vplýva na triedu čistoty, ktorú potrebuje klient v priestore vytvoriť. Tieto jednotky filtrujú vzduch prostredníctvom HEPA filtrov v prevedení ProSafe. Toto prevedenie je primárne odporúčané pre farmaceutický a potravinársky priemysel a tiež pre sektor Food and Beverage.

Pre toto konštrukčné riešenie sme navrhli vlastný systém merania a regulácie. Parametre priestoru je možné nastaviť na displeji. Klient môže nepretržite sledovať dva kritické výrobné parametre priestoru – prevádzkovú teplotu a vlhkosť. Zároveň vidí prevádzkový režim FFU jednotiek a stav filtrácie. Tento monitoring vykonáva prostredníctvom vzdialeného prístupu aj naša spoločnosť. Samozrejmosťou je promptné reagovanie na potrebu vymeniť predfiltre alebo HEPA filtre.

Najväčším benefitom pre klienta je nesporne realizácia projektu na kľúč. Naša spoločnosť riadi celý proces vzniku mobilného čistého priestoru; od hľadania vhodného riešenia a vypracovania 3D návrhu až po inštaláciu konštrukcie a spustenie priestoru do prevádzky. Finálnu validáciu realizujú naši skúsení validační technici, výstupom je validačná správa. Po dokončení dostáva klient záruku odbornej starostlivosti o nové čisté priestory. Filter manažment, periodické prehliadky technického stravu a revalidácie vieme zabezpečiť na pravidelnej báze, ich podmienky a špecifiká môže určiť servisná zmluva.

Modulárnosť čistých priestorov je jednou z kľúčových vlastností, na ktoré pri plánovaní cleanroomov myslíme. Výrobný sektor prechádza dynamickými zmenami. Ak je priestor konštruovaný ako modulárny, je možné sa zmenám a novým požiadavkám rýchlo prispôsobiť. Dodatočné úpravy sú v tomto prípade pre klienta finančne a časovo menej náročné než výstavba nových čistých priestorov. Úprava totiž často spočíva len v doplnení počtu FFU jednotiek, v zmene triedy používaných filtrov, alebo vo výmene lamelových stien za oplechovanie.

Ak oceňujete riešenia na mieru, tešíme sa na spoluprácu pri realizácii vašich nových čistých priestorov.


Pozrite si ďalšie čisté priestory, ktoré sme realizovali

Zdieľať

Care of air

Potrebujete podobnú službu aj vy?