Validácia čistých priestorov pre výrobcu zdravotníckych produktov a pomôcok, Slovensko

Klient

Náš klient je významným výrobcom zdravotníckych produktov využívaných pri intenzívnej starostlivosti o kritických pacientov, v chirurgii, v angiografii a v enterálnej výžive pacientov. Jeho spoločnosť má celosvetové pôsobenie, výrobné priestory sa nachádzajú aj na Slovensku.

Služba

Pre klienta sme realizovali sériu služieb zameraných na udržanie kvalitného prostredia v čistých priestoroch. Vhodné podmienky pre výrobu zdravotníckych pomôcok zabezpečí najmä pravidelná, profesionálne prevedená validácia čistých priestorov. Rozsah našich validačných meraní je široký, využívame pri nich najmodernejšiu technológiu. V prípade validácie, ktorá zlyhá, ponúkneme klientovi riešenie danej situácie a nápravné opatrenia, ktoré vieme zároveň aj zrealizovať a validačnými skúškami preveriť. Ďalej sme klientovi zabezpečili úpravy vo vzduchotechnickom systéme vo výrobných priestoroch.

Pozrite si: Rozsah našich validačných meraní

Zdieľať

Care of air

Potrebujete podobnú službu aj vy?