Inštalácia nových chladiacich jednotiek pre vzdelávaciu inštitúciu v oblasti veterinárstva, Česká republika

Klient

Náš klient poskytuje veterinárne vzdelávanie už od roku 1918. Zameriava sa na veterinárne lekárstvo, veterinárnu hygienu a ekológiu v rámci veterinárnej hygieny.

Služba

Pre klienta sme realizovali inštaláciu nových chladiacich jednotiek. Klient má v rámci svojich priestorov viacero laboratórií a učební, ktoré používa pre praktické vzdelávanie. Vďaka výmene chladiacich jednotiek je možné udržiavať v laboratórnom prostredí požadované hodnoty filtrovaného vzduchu. Jednotky chladia nerezové komory s biologickým materiálom určeným pre pitvu. Našim klientom vieme poskytnúť komplexné služby zamerané na kvalitu vzduchu a filter manažment v akýchkoľvek priestoroch – v čistých, vo výrobných, aj v administratívnych.

Viac o službe: Komplexný filter manažment

Zdieľať

Care of air

Potrebujete podobnú službu aj vy?