Kvalifikácia čistých priestorov pre výrobcu zdravotníckych produktov, Slovensko

Klient

Náš klient je svetovým výrobcom zdravotníckych produktov a technológií. Zameriava sa na liečbu chronických ochorení, starostlivosť o rany, kontinenciu a infúzne zariadenia. Jeho spoločnosť má na trhu popredné postavenie.

Služba

Pre klienta sme zabezpečili kvalifikáciu čistých priestorov, ktoré slúžia na výrobu ich zdravotníckych pomôcok. Ďalšou službou bola optimalizácia vzduchových výkonov v rámci kompletného filter manažmentu.

Viac o službe: Kvalifikácia čistých priestorov

Zdieľať

Care of air

Potrebujete podobnú službu aj vy?