header link

Infolinka: +421 908 715 689

Metrológia, validácie a kvalifikácie

Akreditované merania podľa ISO 17025:2017. Vieme, že sa chcete spoľahnúť a chcete si byť istý. Rovnako aj my, preto vám ponúkame len tie najlepšie možnosti metrológie. Dôsledne dodržiavame platné normy, dizajnové parametre a požiadavky výrobcov a prevádzkovateľov. Profesionálny, vysoko individuálny prístup je spolu s najlepšou technológiou na trhu zárukou istoty a spokojnosti našich klientov.


Merania, validácie, kvalifikácie čistých priestorov, zariadení, riadených celkov, kritických celkov. Disponujeme výkonnými a presnými zariadeniami na meranie všetkých hlavných parametrov čistých priestorov:


DOP olejovo-fotometrické testy filtrov a komponentov VZT podľa EN1822 a ISO 14644-3:2015, GMP a ostatných štandardov. Meranie účinnosti filtrácie aj na ,,build in´´ zariadeniach a filtroch
Meranie častíc laserovými particle countermi
Merania rýchlosti prúdenia vzduchu: termoanemostatmi, mikroanemostatmi, vrtuľkovými anemostatmi, pitotelovými a tlakovými sondami
Merania objemov distribuovaného a odvádzaného vzduchu a násobnosti výmeny vzduchu
Merania absolútnych a diferenčných tlakov priestorov a zariadení
Merania teploty a relatívnej vlhkosti
Merania CO2 a iných plynov na požiadanie
Merania otáčok
Recovery testy a odvodené testy návratnosti prostredia
Vizualizácie prúdenia vzduchu

Individuálny program CareOfAir®. Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

Dlhodobý monitoring

Zariadenia a technológie na dlhodobý monitoring meraných parametrov čistých priestorov.


Individuálny program CareOfAir®. Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

Regulácia vzduchotechniky a čistých priestorov

Aby sme naplnili očakávania, meraním sa všetko často len začína. Pre dôsledné a spoľahlivé riešenie sa očakáva aj pomoc s interpretáciou výsledku, alebo s nastavením, vyregulovaním čistého priestoru a vzduchotechniky.


Individuálny program CareOfAir®. Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.