3D bezkontaktná dezinfekcia priestorov

Q

Dezinfikujeme aj ťažko prístupné,
či doteraz neprístupné miesta.

Care of air

Bezkontaktná dezinfekcia

Netoxická,
bez rezistencie

Používame overený švajčiarsky prostriedok Sanosil. Nie je toxický a nie je naň zaznamenaná ani mikrobiálna rezistencia.

Aj ťažko
dostupné miesta

Dezinfekcia formou suchej hmly sa dostane aj do ťažko prístupných miest, dezinfikuje zároveň celý systém vzduchotechniky.

Nespôsobuje
koróziu

Materiály pri styku so Sanosilom nekorodujú. Technológie môžu počas dezinfekcie zostať v priestore, nepoškodia sa.

Dezinfekcia s osvedčením

RÚVZ so sídlom v Trnave nám vydal Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na profesionálne použitie dezinfekcie.

 • Kritériá pre dezinfekciu priestorov sú prísne. Nájsť vhodný prípravok a formu dezinfekcie, ktorá bude účinná a zároveň nepoškodí vybavenie dezinfikovanej miestnosti nie je ľahké.
 • Počas našej praxe sa nám osvedčila dezinfekcia suchou hmlou. Je to bezkontaktná dezinfekcia priestorov modernými zariadeniami generujúcimi jemnú hmlu z účinného dezinfekčného roztoku. Hmla vyplní celý dezinfikovaný priestor vrátane neprístupných alebo ťažko prístupných miest, bez nutnosti odstraňovania zariadení a technológií v dezinfikovanom priestore. Tým sa dezinfekčná účinnosť značne zvyšuje.
 • 3D dezinfekciu je možné využiť aj pri dezinfekcii vzduchotechniky pri zapnutom alebo vypnutom stave. Vďaka dezinfekcii vzduchotechniky ostávajú vzduchotechnické jednotky hygienicky čisté, výmenníky sú podstatne menej zanášané, znížené je tiež riziko kontaminácie priestoru zo vzduchotechniky.

  Mám záujem

 • Sanosil je švajčiarsky profesionálny dezinfekčný prípravok. Od roku 1982 nezaznamenal mikrobiálnu rezistenciu. Je to roztok so synergickým efektom peroxidu vodíka a koloidného striebra.
 • Má vysokú účinnosť, inaktivuje vírusy, je baktericídny, fungicídny, sporicídny, biofilmy likvidujúci a certifikovaný proti nidovírusom a koronavírusom.
 • Roztok je šetrný k povrchom, ktoré sa v dezinfikovanej miestnosti nachádzajú, nespôsobuje koróziu, neškodí elektrickým ani optickým zariadeniam. Nie je horľavý, ani výbušný.
 • Ako jeden z mála dezinfekčných prípravkov je biologicky odbúrateľný (certifikovaný EPA) a vhodný na priamy kontakt s potravinami. Nie je toxický pre ľudí, ani pre zvieratá.
 • Má požadované registrácie a certifikácie. Jeho účinky sú dlhodobé, čo znamená, že nie je potrebné striedať ho s inými účinnými dezinfekčnými látkami.

  Mám záujem

Care of air

Rozsah našich činností
pri 3D dezinfekcii

 • Bezkontaktná dezinfekcia čistých a špeciálnych priestorov.
 • Bezkontaktná dezinfekcia priestorov, prístrojov a zariadení.
 • Bezkontaktná dezinfekcia vzduchotechniky a komponentov.
 • Pravidelný dezinfekčný servis „na kľúč“ vytvorený a nastavený podľa individuálnych podmienok klienta.
 • Predaj dezinfekčných prístrojov a prostriedkov, zaškolenie obslužného personálu.

Care of air

Pozrite si našu galériu

Care of air

Dohodnite si s nami termín dezinfekcie​

Vráťte sa späť na Služby