header link

Infolinka: +421 908 715 689

Vzdelávanie

Šírenie skúsenosti, aplikácia poznatkov, diskusia, riešenie problémov ale i vnášanie inovácií. Sme pripravení odpovedať vám na mnohé otázky, spoločne ich riešiť, alebo spoločne hľadať odpovede. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Prednášky k ISO normám v oblasti čistých priestorov

Pripravujeme pre vás niečo nové v oblasti vzdelávania. Radi vám produkt odprezentujeme. Prosím kontaktujte nás s otázkami na danú tému prostredníctvom programu:

Prednášky k prevádzke čistých priestorov

Pripravujeme pre Vás niečo nové v oblasti vzdelávania. Radi Vám produkt odprezentujeme. Prosím kontaktujte nás s otázkami na danú tému prostredníctvom programu:

Funkčnosť a prevádzka operačných sál v zdravotníctve

Zdravotníctvo je komplexným celkom s množstvom nových vplyvov. Operačné sály, ale i ostatné čisté priestory sú extra zaťažované novými typmi rizika a prinášajú neustále zmeny. V podmienkach našej krajiny sme značne zaspali dobu a v podstate sa im nevenujeme. Je to vidieť v extrémnom náraste nozokomálnych nemocničných nákaz, ktoré zdravotníctvu vytvárajú veľmi zlé meno, vážne poškodzujú zdravie pacientov, lekárom narúšajú liečebný proces a enormne navyšujú náklady na liečbu. Operačné sály sú čisté priestory, v ktorých v skutočnosti pri väčšine operácii ide o to najcennejšie a to nielen o zdravie, ale i samotný život. Ľahostajnosť, takmer nulová edukačná činnosť nepomenovanie, alebo zakrývanie problémov skutočne prispievajú k zlému menu zdravotníctva alebo aj krajiny. Kto za to nesie zodpovednosť? My všetci, nevedomosť, nevymožiteľnosť práva, financovanie, ale i autority, ktoré si pohadzujú horúci zemiak a nevedia presadiť žiadne zmeny. Chýba nám tímovosť, odhodlanie, podpora inovácií a zdravého rozumu. Každý náznak dobrého smerovania sa v zárodočnom štádiu zašliapne a inovátor je na smiech. Nechcem súdiť, nie som sudca, nie som odborník na túto problematiku, nie som lekár, som len človek, ktorý sa denne pohybuje po zdravotníckych zariadeniach a vidí problémy úplne jasne, objektívne.

Keď som už vedel pomenovať pomerne veľkú časť vzniknutých problémov, resp. ich príčiny alebo len potencionálne príčiny vzniku, spojil som svoje skúsenosti s technickými, zdravotníckymi poznatkami a logikou a aplikoval ich do svojej každodennej práce a podnikania. Vytvoril som súhrn opatrení na zabránenie vzniku, šírenia, alebo množenia mikroorganizmov už v existujúcich operačných sálach alebo čistých priestorov. Od začiatku mi bolo jasné, že nič sa nedá paušalizovať, ale aj tak sú opakujúce sa schémy problémov, takže na ne budú platiť aj podobné opatrenia.

Dnes ponúkame program CareOfAir®, ktorý sa rozširuje a rastie s požiadavkami klientov a evolúciou našich služieb. Vieme pomenovať problémy, pripraviť riešenia na podstatné zlepšenie stavu pracoviska a vyškoliť personál. Máme overené, že program funguje spoľahlivo a dnes už na základe referencií máme podklady k zásadným úsporám v nemocničných zariadeniach. Nevieme, koľko životov sme takto zachránili, ale verím, že zaujímavé množstvo pacientov sa nenakazilo nemocničnou nákazou aj vďaka našej veľkej snahe pomôcť. Verím, že náš program CareOfAir® si nájde obľubu v ostatných slovenských, ale aj zahraničných nemocniciach a prinesie ľuďom radosť z plnohodnotného života po absolvovaní liečby v nemocnici.